วันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2556

รู้จักกับไมโตคอนเดรีย

ไมโตคอนเดรีย (mitochondria)

            คือแหล่งสร้างพลังงานของเซลล์ พบโดย คอลลิคเกอร์ (Kollicker)  รูปร่างลักษณะ  ส่วนใหญ่มีรูปร่างกลม ท่อนสั้น ท่อนยาว หรือกลมรีคล้ายรูปไข่ มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ  0.2 - 1 ไมครอน ยาว 5 - 7 ไมครอน ประกอบด้วยสารพวกโปรตีนและไขมัน           ไมโตคอนเดรียคือออร์แกเนลล์ที่อยู่ในไซโตพลาสซึมที่มีเยื่อหุ้ม 2 ชั้น ชั้นนอกผิวเรียบ ส่วนชั้นในพับเข้าไปด้านใน เรียกว่า คริสตี (cristae)

           ภายในไมโตคอนเดรียมีของเหลวซึ่งประกอบด้วยสารหลายชนิด เรียกว่า เมทริกซ์ (matrix)
ในมนุษย์มีไมโทคอนเดรียมากที่สุดที่กล้ามเนื้อหัวใจ

          จำนวนของไมโตคอนเดรียในเซลล์แต่ละชนิดจะมีจำนวนไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับชนิดและ
กิจกรรมของเซลล์ เซลล์ที่มีเมแทบอลิซึมสูงจะมีไมโตคอนเดรียมาก เช่น เซลล์ตับ ไต กล้ามเนื้อหัวใจและเซลล์ต่อมต่าง ๆ
         
         หน้าที่ของไมโตคอนเดรีย คือ เป็นแหล่งสร้างพลังงานของเซลล์โดยการหายใจระดับเซลล์  ในวัฏจักรเครบส์ที่เมทริกซ์ และการถ่ายทอดอิเล็กตรอนที่คริสตี  อาหารที่เรารับเข้าสู่ร่างกายจะถูกเปลี่ยนให้เป็นพลังงานให้แก่ร่างกายนำไปใช้  พลังงานที่ร่างกายนำไปใช้เรียกว่า  ATP (ATP  คือโมเลกุลสารพลังงานสูงที่ให้พลังงานแก่ร่างกายเรา)         นอกจากจะเป็นแหล่งกำเนิดพลังงานของเซลล์แล้ว ไมโตคอนเดรียยังทำหน้าที่ช่วยในกระบวนการการเจริญเติบโตของเซลล์  (Cell Growth)  วัฏจักรของเซลล์   (Cell Cycle)   การตายของเซลล์  (Cellular Death)  ด้วย

          ไมโตคอนเดรียมี DNA เป็นของตัวเอง ทำให้ไมโตคอนเดรียเพิ่มจำนวนได้ และสังเคราะห์โปรตีนที่จำเป็นต่อการทำงานของไมโตคอนเดรียได้


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น